top of page
Artboard 9-100.jpg

מי צריך ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה מתאים גם לשכירים וגם לעצמאים, עד הפנסיה.
 
מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?
ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד, עקב תאונה או מחלה.

הביטוח מעניק תשלום חודשי של עד 75% מהשכר החודשי. ניתן לרכוש את הביטוח כביטוח עצמאי או כתוספת על הביטוח בחיסכון הפנסיוני.

בשעה שמפעילים את ביטוח אובדן כושר העבודה, קיים שחרור המבטיח את המשך תשלום הפוליסה במסגרתה נרכש הביטוח.

הביטוח נועד לסייע לך בתקופה בה חלילה לא תוכל לעבוד במקצוע שלך, וכך תוכל לפרנס את עצמך ואת משפחתך.

בביטוח אובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה, לרוב של שלושה חודשים עד לקבלת התשלום. ניתן לרכוש פרנצ'יזה המעניקה תשלום גם בעבור החודשים הראשונים של תקופת אובדן כושר העבודה, אך היא אינה מבטלת את תקופת ההמתנה.
 
הטבות מס
מדינת ישראל מעניקה הטבת מס על התשלום לביטוח אובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי חייב במס, שיעור המס נקבע על ידי פקיד השומה.

התשלום לביטוח זה מוכר לעצמאי ובתנאים מסוימים גם לשכיר.
 
למה כדאי?
אם ההכנסה החודשית מעבודתך היא חלק משמעותי בהכנסות שלך, כדאי מאוד שיהיה לך ביטוח שיבטיח שגם אם חלילה לא תוכל לעבוד, עדיין יהיו לך הכנסות
 
איך לוודא שגובה הכיסוי מתאים לי?
ביטוח אובדן כושר עבודה מוגבל ל 75% מההכנסה החודשית הכוללת, כאשר החישוב ייקבע בהתאם לתנאי הפוליסה. עם כל שינוי בשכר כדאי לבדוק אם יש צורך לבצע שינוי.

bottom of page