top of page
Artboard 9-100.jpg

מי צריך ביטוח חיים (ריסק)?

ביטוח חיים מתאים גם לשכירים וגם לעצמאים, בכל שלב בחיים. ההצטרפות לביטוח חיים מוגבלת עד לגיל שנקבע ע"י חברת הביטוח.
 
מהו ביטוח חיים (ריסק)?
ביטוח חיים (ריסק) הוא ביטוח המשלם סכום הקבוע מראש למוטבים, במקרה של פטירה בטרם עת, חלילה.
בביטוח חיים (ריסק) קיימים שני סוגי תשלומים:

  1. תשלום חד פעמי

  2. הכנסה חודשית

ניתן לרכוש ביטוחי חיים (ריסק) ללא הגבלת סכום הביטוח, בכפוף להסכמת ותנאי חברת הביטוח.
הסכום משולם כסכום חד פעמי פטור ממס.
 
מה כדאי לקחת בחשבון בעת רכישת ביטוח חיים (ריסק)?
גיל המבוטח ומצבו המשפחתי – הצורך של מבוטח צעיר עם ילדים קטנים, לדוגמא, שונה מהצורך של מבוטח המתקרב לגיל הפרישה או מזה של רווק ללא ילדים
הכנסות התא המשפחתי - מחקרים שנעשו מראים שהתא המשפחתי זקוק ל-85% מההכנסות המלאות לאחר פטירתו של אחד המפרנסים
מעבר למענה על צורכי המחייה השוטפים כדאי לחשוב גם על עתיד הילדים: לימודים, חתונה, בית וכדומה
נכסים והכנסות נוספות
 
מה הקשר בין ביטוח חיים (ריסק) לחיסכון הפנסיוני?
חיסכון פנסיוני מיועד לשלושה מצבים:
-פרישה לפנסיה
-פיצוי לתקופה בה המבוטח לא יכול לעבוד בגלל מחלה או תאונה
-פיצוי למקרה פטירה
 
החיסכון הפנסיוני מיועד לצבירת כסף לפרישה וביטוח החיים (ריסק) נותן כיסוי למקרה של פטירה לפני מועד הפרישה.

 
למה כדאי?
ביטוח חיים (ריסק) יאפשר למשפחתך שמירה על רמת חיים אליה התרגלו במהלך חייהם
המומחיות שלנו היא להתאים עבורך את הפתרון הביטוחי הנכון לך תוך ליווי מקצועי והתאמה לשינויים בחיים
 

bottom of page