top of page
Artboard 9-100.jpg

הגנות ביטוחיות

"You must gain control over your money or the lack of it will forever control you"
Dave Ramsey

הביטוחים השונים נועדו לשמור על ההון הקיים ועל רמת החיים על ידי צמצום ההוצאות האישיות במצב סיעודי ובמצבי חולי וכן לדאוג לתא המשפחתי ולדור הבא במקרה של קטסטרופה.
 
ביטוח החיים מהווה הגנה לתא המשפחתי מפני קטסטרופה ונועד לשמור על מאזן בית תקין. המטרה היא להשיג פיצוי מקסימלי בתשלום כולל מינימלי.
הצורך בביטוח החיים משתנה לאורך הזמן, לדוגמא, בתא משפחתי הכולל ילדים קטנים יש צורך גדול יותר בשמירה על ההכנסה החודשית לעומת תא משפחתי בו הילדים מסוגלים לכלכל את עצמם.
 
ביטוח בריאות פרטי נועד להציל חיים ולכן הינו הכרחי כהשקעה בטווח הקצר והארוך. זהו ביטוח אשר מטרתו בראש ובראשונה להבטיח קבלת טיפול רפואי מהיר, יעיל ואידיאלי.
מאחר וביטוח הבריאות הסטנדרטי של קופות החולים אליו אנו מחויבים, לא תמיד כולל מרכיבים חיוניים, ביטוח פרטי הינו דרך מצויינת להשלים את החוסר הרפואי

ולהיערך למקרה בו הוצאות רפואיות הופכות להיות קשות מנשוא ומכלות את חסכונות המבוטח.

המרכיבים המרכזיים בביטוח הבריאות, שאינם כלולים בביטוח קופות החולים הינם:

  • ביטוח מחלות קשות, כלומר, קבלת סכום חד פעמי גבוה שיאפשר לנו להתקיים כלכלית בתקופת המחלה.

  • מימון ניתוחים בחו"ל ובישראל וכיסוי ההוצאות הנלוות, כאשר בחירת ביה"ח והרופא המנתח מתבצעת ע"י המבוטח.

  • מימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ועשויות להגיע להוצאה חודשית של כעשרות אלפי שקלים.


אנו מתייחסים לאירוע ביטוחי כאל אחד הגורמים המרכזיים שמגדילים את רמת הסיכון בתיק פיננסי של אדם.
בניית תיק הגנות ביטוחיות מותאמות על פי צורך לכל אדם הינו מהלך מחייב להגנה על חיי האדם ועל ההון שברשותו.

אני מזמינה אתכם ליצור קשר לתיאום פגישה בה נתכנן יחד את תיק הביטוחים, בצורה שקופה ומקצועית שתוודא את הגנת המשפחה במקרה של קטסטרופה ושמירה על המאזן הכלכלי של הבית.

bottom of page