top of page
Artboard 9-100.jpg

קופת גמל להשקעה 

בשנת 2016 הושקו קופות הגמל החדשות, המאפשרות משיכת החיסכון בכל עת (בכפוף לתשלום מס רווחי הון) או קבלת קצבה פטורה ממס החל מגיל 60.

  • קופות גמל חדשות, נפרדות מהקיימות

  • הפקדות במסגרת עצמאית ("כסף חופשי") ולא רק כחיסכון פנסיוני

  • עד 76,449 ש"ח לאדם בשנה (הסכום מתעדכן כל שנה)

  • ניתן למשוך בכל נקודת זמן, בתשלום מס של 25% מהרווח הריאלי

 

למה כדאי?
ניוד בלי אירוע מס
דמי ניהול נמוכים יחסית
בעת פרישה ניתן יהיה למשוך את הכספים ולשלם מס, או לקבל כקצבה פטורה ממס.

bottom of page