top of page

ביטוחים

"You must gain control over your money or the lack of it will forever control you."

                                                                                                    - Dave Ramsey

ללא שם.jpg

הביטוחים השונים נועדו לשמור על ההון הקיים ועל רמת החיים על ידי צמצום ההוצאות האישיות במצב סיעודי ובמצבי חולי וכן לדאוג לתא המשפחתי ולדור הבא במקרה של קטסטרופה.

 

ביטוח החיים מהווה הגנה לתא המשפחתי מפני קטסטרופה ונועד לשמור על מאזן בית תקין. המטרה היא להשיג פיצוי מקסימלי בתשלום כולל מינימלי.

הצורך בביטוח החיים משתנה לאורך הזמן, לדוגמא, בתא משפחתי הכולל ילדים קטנים יש צורך גדול יותר בשמירה על ההכנסה החודשית לעומת תא משפחתי בו הילדים מסוגלים לכלכל את עצמם.

 

ביטוח בריאות פרטי יכול להציל חיים ולכן הינו הכרחי כהשקעה בטווח הקצר והארוך. זהו ביטוח אשר מטרתו בראש ובראשונה להבטיח קבלת טיפול רפואי מהיר, יעיל ואידיאלי.

מאחר וביטוח הבריאות הסטנדרטי של קופות החולים אליו אנו מחויבים, לא תמיד כולל מרכיבים חיוניים, ביטוח פרטי הינו דרך מצויינת להתכונן אל הגרוע מכל ולהיערך למקרה בו הוצאות רפואיות הופכות להיות קשות מנשוא ומכלות את חסכונות המבוטח.

ביטוח הבריאות הפרטי בא לידי ביטוי כאשר הביטוח הבסיסי אינו מספיק וכאשר הלקוח נדרש לגרור הוצאות גבוהות על תרופות, אבחונים ,טיפולים וכד'.

המרכיבים המרכזיים בביטוח הבריאות, שאינם כלולים בביטוח קופות החולים הינם:

  1. ביטוח מחלות קשות, כלומר, קבלת סכום חד פעמי גבוה שיאפשר לנו להתקיים כלכלית בתקופת המחלה.

  2. מימון ניתוחים בחו"ל ובישראל וכיסוי ההוצאות הנלוות, כאשר בחירת ביה"ח והרופא המנתח מתבצעת ע"י המבוטח.

  3. מימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ועשויות להגיע להוצאה חודשית של כעשרות אלפי שקלים.

על פי הסטטיסטיקה, אחד מכל שלוש נופל למקרה סיעוד וחי בממוצע כחמש שנים. עלות המחייה המינימלית לאדם סיעודי במדינת ישראל עומדת כיום על כ- 10,000 ש"ח לחודש. ביטוח סיעודי הינו היחיד המסייע למבוטח ולמשפחתו במימון העלויות הכבדות.

במרבית הפוליסות הפרטיות דמי הביטוח קבועים לכל חיי המבוטח ונקבעים על פי סכום הביטוח, תקופת התשלום שבחר המבוטח לשלם וגילו בעת ביצוע העסקה.

פוליסות אלה כוללות גם מרכיב של צבירת זכויות (ערכי סילוק) שמשמען היא שגם אם מבוטח הפסיק לשלם את הפרמיה החודשית בגין הביטוח, הוא נשאר מבוטח לכל חייו והוא זכאי לקבל גמלת סיעוד במידה וחלילה יהפוך סיעודי בשלב כלשהו.

ביטוח קבוצתי של קופות החולים מתחדש כל 5 שנים ועל כן לא ניתן לדעת מה תנאי הביטוח המחודשים יהיו. חשוב לציין, מקרי ביטוח שיקרו עקב תאונת דרכים או תאונת עבודה אינן מכוסות תחת ביטוח קבוצתי.

לעומת זאת, פוליסה פרטית הינה חוזה מחייב לכל חיי המבוטח ואין לחברת הביטוח לשנות במהלך התקופה את תנאיו. לפיכך, לחברת הביטוח אין אפשרות להפסיק או לשנות את הפוליסה גם אם מצבו של המבוטח משתנה וגם אם היא נדרשת לשלם יותר תביעות משתכננה.

להלן סכומי הביטוח שמציעות קופות החולים:

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כי ישנו פער גדול בין סכום הפיצוי בביטוח מסוג זה לבין הצורך הקיים.

על מנת שנוכל להמשיך ולהתקיים במקרה סיעודי ולמנוע שימוש בחסכונות קיימים, הכרחי להשלים את גובה הפיצוי הדרוש מביטוח סיעודי פרטי.

חשוב לציין שככל שגיל המבוטח צעיר יותר, הפרמיה הנדרשת לתשלום נמוכה יותר וקבועה לכל החיים.

 

 

אנו מתייחסים לאירוע ביטוחי כאל אחד הגורמים המרכזיים שמגדילים את רמת הסיכון בתיק פיננסי של אדם.

בניית תיק הגנות ביטוחיות מותאמות על פי צורך לכל אדם הינו מהלך מחייב להגנה על חיי האדם ועל ההון שברשותו.

בניית תיק ביטוחי ללקוח מבוססת על מוכנות לכל מצב עולם.

אני מזמינה אתכם ליצור קשר לתיאום פגישה בה נתכנן יחד את תיק הביטוחים, בצורה שקופה ומקצועית שתוודא את הגנת המשפחה ממקרה של קטסטרופה ושמירה על רמת החיים בבית!

 

bottom of page